Азаматтық бюджет
01.12.2018 бюджетті атқарылу туралы есеп Көрініс
View the embedded image gallery online at:
/kz/byudzhetti-at-aryluy#sigFreeIdc5cfb4f0d4


01.11.2018 бюджетті атқарылу туралы есеп Көрініс
View the embedded image gallery online at:
/kz/byudzhetti-at-aryluy#sigFreeIdd8ed744d9d01.10.2018 бюджетті атқарылу туралы есеп Көрініс
View the embedded image gallery online at:
/kz/byudzhetti-at-aryluy#sigFreeIdbc725cf19e


01.08.18 бюджетті атқарылу туралы есеп Просмотреть
View the embedded image gallery online at:
/kz/byudzhetti-at-aryluy#sigFreeId5f9f25ff56


01.08.18 бюджетті атқарылу туралы есеп жүктеу

Алматы қаласы бюджетінің 2018 жылғы 1 тамызға атқарылуы

мың теңге

Атауы

2018 жылға жоспар

1 тамызға

жоспар

1 тамызға факті

атқарылу %

ТҮСІМДЕР, соның ішінде:

526 734 777

284 035 460

336 265 053

118,4

Салықтық түсiмдер

402 840 554

231 315 050

239 534 272

103,6

Салықтық емес түсiмдер

5 076 257

3 245 290

7 234 324

2,2 есе

Негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер

6 177 089

2 599 165

7 149 905

2,7 есе

Трансферттер түсiмi

59 817 558

31 462 948

31 462 948

100,0

Бюджеттік кредиттерді өтеу

2

0

53 527

-

Қарыздар түсімі

16 146 262

13 983 273

14 386 780

102,9

Алматы қаласының бюджетіне 2018 жылғы 1 тамызға түсімдер 336 265 053 мың теңгені, немесе жоспарланғаны 284 035 460 мың теңге кезінде 118,4% құрады.

Соңғы үш жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда қала бюджетіне түсу серпіні келесідей құралады:

2015 жылғы 1 тамызға — 311 848 885 мың теңге (+9,3%);

2016 жылғы 1 тамызға — 320 785 871 мың теңге (+9,5%);

2017 жылғы 1 тамызға — 359 432 164 мың теңге (-10,7%):

Кірістер 336 265 053 мың теңгеге, немесе 118,4% орындалды, оның ішінде салықтық түсімдер 239 534 272 мың теңгені, немесе 103,6% құрады, салықтық емес түсімдер – 7 234 324 мың теңге, немесе 2,2 есе, негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 7 149 905 мың теңге, немесе 2,7 есе, трансферттер түсiмi – 31 462 948 мың теңге, немесе 100,0%.

2018 жылғы 1 тамызға Алматы қаласының бюджетіне түскен түсімдер

мың теңге

Атауы

2018 жылға жоспар

1 тамызға жоспар

1 тамызға факті

Атқару %

ТҮСІМДЕР

526 734 777

284 035 460

336 265 053

118,4

Салықтық түсімдер

402 840 554

231 315 050

239 534 272

103,6

соның ішінде:

Жеке табыс салығы

207 152 269

125 098 112

128 446 642

102,7

Әлеуметтік салық

131 500 000

72 363 443

71 272 832

98,5

Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық

21 043 120

12 398 432

12 727 670

102,7

Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық

3 797 132

1 107 539

1 710 807

154,5

Жер салығы

3 213 072

780 901

1 891 063

125,5

Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық

2 182 540

1 942 435

2 046 812

105,4

Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық

9 279 240

5 394 212

5 789 193

107,3

Бірыңғай жер салығы

3 922

1 930

6 292,54

3,2 есе

Акциздер

10 771 402

5 765 198

5 751 544

99,8

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланудан түскен түсімдер

2 222 078

1 178 242

1 535 315

130,3

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

6 450 363

3 115 413

3 635 324

116,7

Мемлекеттік баж

4 770 000

1 914 927

3 657 109

191,0

Салықтық емес түсімдер

5 076 257

3 245 290

7 234 324

2,2 есе

соның ішінде:

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

876 600

511 350

554 843

108,5

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 474 546

1 110 000

3 852 625

3,4 есе

Басқа салықтық емес түсімдер

1 560 000

1 535 000

2 536 945

1,6 есе

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

6 177 089

2 599 165

7 149 905

2,7 есе

соның ішінде:

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 768 216

2 105 815

4 551 890

2,1 есе

Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 408 873

493 350

2 598 015

5,2 есе

Трансферттер түсімдері

59 817 558

31 462 948

31 462 948

100,0

Бюджеттік кредиттерді өтеу

2

0

53 527

-

Қарыздар түсімі

16 146 262

13 983 273

14 386 780

102,9

соның ішінде:

Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

8 267 193

6 104 204

6 507 711

106,6

Қарыз шарттары

7 879 069

7 879 069

7 879 069

100,0

Салықтық түсімдер 239 534 272 мың теңгені құрады
231 315 050 мың теңге жоспарымен (103,6%), немесе асыра орындау 8 219 222 мың теңге.

Салықтық емес түсімдер бойынша 7 234 324 мың теңге, жоспар кезінде 3 245 290 мың теңге, немесе 2,2 есеге, асыра орындау 3 989 034 мың теңге.

Мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулардан түскен түсімдер есебінен салықтық емес түсімдерді асыра орындау 3 852 625 мың теңге, сумасында басқа салықтық емес түсімдер – 2 536 945 мың теңге.

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша 7 149 905 мың теңге, жоспар кезінде 2 599 165 мың теңге, немесе 2,7 есеге, асыра орындау 4 550 740 мың теңге.

Соңғы үш жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда негізгі капиталды сатудан қала бюджетіне түскен түсімдердің серпіні келесідей құралады:

2015 жылғы 1 тамызға— 12 620 083 мың теңге (-17,6%);

2016 жылғы 1 тамызға — 3 036 171 мың теңге (+4,2%);

2017 жылғы 1 тамызға — 8 956 803 мың теңге (-12,5%).

Соңғы үш жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті және акциялар үлесті пакеттерін сатудан қала бюджетіне түскен түсімдердің серпіні келесідей құралады:

2015 жылғы 1 тамызға — 5 208 513 мың теңге (-32,7%);

2016 жылғы 1 тамызға — 563 624 мың теңге (3 есе көп);

2017 жылғы 1 тамызға — 326 212 мың теңге (5,2 есе көп).

Соңғы үш жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда жердi және материалдық емес активтердi сатудан қала бюджетіне түскен түсімдердің серпіні келесідей құралады:

2015 жылғы 1 тамызға — 1 946 596 мың теңге (+13,3%);

2016 жылғы 1 тамызға — 847 759 мың теңге (3,0 есе көп);

2017 жылғы 1 тамызға — 1 527 496 мың теңге (+17,0%).

Республикалық бюджеттен нысаналы трансферттердің түсуі
31 462 948 мың теңге, немесе 100,0%.

Соңғы үш жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттерден қала бюджетіне түскен түсімдердің серпіні келесідей құралады:

2015 жылғы 1 тамызға — 72 794 550 мың теңге (-43,2%);

2016 жылғы 1 тамызға — 87 024 269 мың теңге (-36,1%);

2017 жылғы 1 тамызға — 55 244 192 мың теңге (-56,9%).

2018 жылғы 1 тамыздағы Алматы қаласы бюджетінің шығыстарын атқару (функционалды топтар бөлігінде)

мың теңге

Атауы

2018 жылға жоспар

1 тамыздағы жоспар

1 тамыздағы факті

Атқару %

ШЫҒЫСТАР

526 734 776,5

284 035 459,8

280 523613,6

98,8

Жалпы сипаттағы көрсетілетін мемлекеттік қызметтер

12 988 539

5 895 269,1

5 605 777

95,1

Қорғаныс

2 853888

1 256232

915 532,8

72,9

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, соттық, қылмыстық атқару қызметі

16 275089

7 456 910

7 430 470,2

99,6

Білім беру

104 516233

62 428958

62 289 597,4

99,8

Денсаулық сақтау

17 920440

6 566 305,4

6 193 596,9

94,3

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету

18 933703

10 598 051,4

10 553 494,7

99,6

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

111 968369

61 168 693,3

59 725 899

97,6

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

22 732757

12 122 635,3

12 036 576,6

99,3

Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану

5 821385

3 776661

3 707 642,6

98,2

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

16 579973

5 084 455,5

5 024 539,8

98,8

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

4 120 967

1 275709

1 269 403,4

99,5

Көлік және коммуникация

54 440985

26 839486

26 727 386,9

99,6

Басқа

24 509 156

12 503 960

11 981 562,7

95,8

Қарызға қызмет көрсету

27 643

11819

11 819

100,0

Трансферттер

110162967,5

64 167 632,5

64 167 632,4

100,0

Қарыздарды өтеу

2 882 682,0

2 882 682,0

2 882 682,0

100,0

Функционалды топтар бойынша шығыстарды атқару келесідегідей: қарызға қызмет көрсету, трансферттер және қарыздарды өтеу - 100,0%; білім беру - 99,8; қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, соттық, қылмыстық атқару қызметі, әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету және көлік және коммуникация - 99,6%; өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі – 99,5%; мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
- 99,3%; ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары – 98,8%; отын-энергетикалықкешен және жер қойнауын пайдалану - 98,2%; тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы - 97,6%; басқа - 95,8%; жалпы сипаттағы көрсетілетін мемлекеттік қызметтер – 95,1%; денсаулық сақтау – 94,3%; қорғаныс – 72,9%.

Соңғы үш жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 2018 жылғы
1 тамызда қала бюджетінің шығыстарын орындау серпіні келесідегідей құралады:

2015 жылғы 1 тамызға— 237 477,8 млн.теңге (99,3 %),

2016 жылғы 1 тамызға —232 901,8 млн.теңге (93,6 %),

2017 жылғы 1 тамызға —274 453,1 млн.теңге (96,4 %).

Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бөлінісінде атқарылу:

мың теңге

Атауы

2018 жылға жоспар

1 тамызға жоспар

1 тамызға факті

Жылдық жоспарға%

ШЫҒЫСТАР

526 734 776,5

284 035 459,8

280 523 613,6

98,8

сонымен қатар:

Мәслихат аппараты

68 309

44477

39 119,4

88

Алматы қаласы әкімінің аппараты

3 690061

2 022976

1 951 289,9

96,5

Алмалы ауданы әкімінің аппараты

5 940 385,3

3 085 885,3

3 039 446,6

98,5

Әуезов ауданы әкімінің аппараты

8 024097

5 172146

5 166 246,4

99,9

Бостандық ауданы әкімінің аппараты

10 360750

4 512814

4 475 934,3

99,2

Жетісу ауданы әкімінің аппараты

7 454 372,4

4 198085

4 196 727,3

100

Медеу ауданы әкімінің аппараты

7 727 195,1

3 254 581

3 200 011,4

98,3

Түрксіб ауданы әкімінің аппараты

8 688595

5 406 921

5 406 290,1

100

Алатау ауданы әкімінің аппараты

7 172 309,2

3 429963

3 353 828,3

97,8

Наурызбай ауданы әкімінің аппараты

2 569 022

1 369 577,8

1 270 802,7

92,8

Мәдениет және архивтер басқармасы

7 718580

5 073716

5 064 829,5

99,8

Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

70 406071

34 038400

33 926 300,2

99,7

Ауыл шаруашылығы басқармасы

4 663884

1 773 442,1

1 734 971,9

97,8

Жер қатынастары басқармасы

6 689 643

5 130542

4 185 215,4

81,6

Ішкі істер департаменті

12 823346

5 292859

5 285 445,2

99,9

Денсаулық сақтау басқармасы

10 676075

2 927 594,4

2 682 163,9

91,6

Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеубасқармасы

11 533365

3 021984

3 004 294,5

99,4

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

11 816775

6 272555

6 235 625,9

99,4

Қаржы басқармасы

114 338 000

67 625 618,5

67 270 735,2

99,5

Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

573630

192 881

181 653,3

94,2

Бiлiм басқармасы

72 258187

42 466907

42 335 417,5

99,7

Ішкі саясат басқармасы

2 395 834

1 154 612

1 148 898,2

99,5

Тілдерді дамыту басқармасы

107 352

45 707

45 342,7

99,2

Сәулет және қала құрылысы басқармасы

3 830 791

1 095353

1 092 707,9

99,8

Дін істері жөніндегі басқармасы

425 774

194533

180 644,2

92,9

Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы

34 923 790

24 198490

24 114 499,4

99,7

Құрылыс басқармасы

71 974353

34 521773

34 371 437,1

99,6

Жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы

416 858

197 418,6

197 133,7

99,9

Тексеру комиссиясы

258932

117787

109 416

92,9

Дене шынықтыру және спорт басқармасы

11 021294

6 533 207,6

6 533 103,2

100

Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясының басқармасы

5 497 234

3 010574

2 609 939,4

86,7

Төтенше жағдайлар департаменті

1 260 836

373 166

79 245,3

21,2

Еңбек инспекциясы және көші-қон басқармасы

110 099

68972

65 451,4

94,9

Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы

144 251

93467

92 102,6

98,5

Жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы

75590

43604

42 285,5

97

Кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық даму басқармасы

7 186415

5 419474

5 252 513,7

96,9

Туризм және сыртқы байланыстар басқармасы

1 912721

653 396,1

582 544,5

89,2

Ағымдағы жылғы 1 тамыздағы атқару 280 523 613,6 мың теңге (РБ – 38 145 294,2 мың теңге, ЖБ –242 378 319,4мың теңге) жоспармен 284 035 459,8 мың тенге (РБ –39 342 017,1 мың теңге, ЖБ –244 693 442,7 мың теңге) немесе 98,8% (РБ –97%, ЖБ –99,1) құрады.

Атқарылмау 3 511 846,2 мың теңге сомасын құрады, (РБ –1 196 722,9 мың теңге, ЖБ – 2 315 123,3 мың теңге).

Үнемдеу сомасы 709 637 мың теңге (РБ бойынша –573 737 мың теңге, ЖБ бойынша – 135 900 мың теңге).

Атқарылмаудың ең көп сомалары келесі бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінде мынадай себептерден болды:

Жер қатынастары басқармасы – 945 326,6 мың теңге: 538 923 мың теңге - үнемдеу; 405 000 мың теңге - сот талқылауы - жер учаскелері иелерінің учаскелерді алып қоюға байланысты өтемақы өлшемдерімен келіспеу; 1 403,6 мың теңге –факт бойынша төлем.

Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясының басқармасы – 400 632,5 мың теңге - «Алматы Жастары» бағдарламасы бойынша, «7-20-25» бағдарламасының қабылдануын күту себебіне байланысты.

Төтенше жағдайлар департаменті – 293 920,7 мың тенге - жеткізу мерзімі ағымдағы жылдың 9 тамызына дейін арнайы техника сатып алу, автоматтандырылған жұмыс орны бойынша әзірлеу жобасын пысықтауға қайтару; планшеттер және принтерлер сатып алудың қайта конкурс жарияларды (қорытындылары 10 тамызда).

Денсаулық сақтау басқармасы – 245 430,5 мың тенге - салауатты өмір салтын насихаттау бойынша, шартты кеш жасау себебі бойынша, ШЖҚ және «Спец АТП» МКК кәсіпорыны үшін (жедел жәрдем) автокөлігін сатып алуға ерекшелікті түзетуге байланысты.

Құрылыс басқармасы – 150 335,9 мың тенге - объектілерді пайдалануға қабылдау актілеріне қол қойылғанға дейін шарт сомасынан 5% ұсталған (объектінің пайдалануға қабылдау актісін алу мерзімі-ағымдағы жылдың қыркүйек айы).

Бiлiм басқармасы – 131 489,5 мың теңге - мердігерлермен мектептердің ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар көлемін орындамауы, №199 ОМГ арналған жабдықтарды шетелден сатып алуға байланысты (жеткізу мерзімі 60 күн-тамыздың аяғы).

Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы – 112 099,8 мың тенге –Жандосов көшесі Саин көшесінен Таусамалы ауылына дейін жолды күрделі жөндеу және Наурызбай ауданындағы Қалқаман ш.а. мен Алтын Алаш ш.а. (шарт бойынша мерзмі – 2018 жылдың 31 шілдесі) шарт сомасынан 5% объектіні пайдалануға беру актісін алғанға дейін ұсталған.05.03.18 бюджетті атқарылу туралы есеп жүктеуView the embedded image gallery online at:
/kz/byudzhetti-at-aryluy#sigFreeIdf7f6428e74
2018ж Бюджеттің атқарылуы
Бюджеттің орындалуы туралы есеп 2018 жыл
Бюджеттің орындалуы туралы есеп 2018 жыл жүктеу
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА 2018-2020 жыл
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА 2018-2020 жыл жүктеу
01.10.2018 шілдеге Алматы қаласы бюджетінің атқарылуы
01.10.2018 шілдеге Алматы қаласы бюджетінің атқарылуы жүктеу
2018 жылға 1 шілдеге Алматы қаласы бюджетінің атқарылуы
2018 жылға 1 шілдеге Алматы қаласы бюджетінің атқарылуы жүктеу
«Алматы қаласы бюджетінің 2018 жылғы 1 маусымға атқарылуы
«Азаматтық бюджет» 2018 жылғы 1 маусымдағы Алматы қаласы бюджетінің атқарылуы Файлды жүктеңіз

Алматы қаласы бюджетінің 2018 жылғы 1 маусымға атқарылуы

мың теңге

Атауы

2018 жылға жоспар

1 маусымға жоспар

1 маусымға факті

атқарылу %

ТҮСІМДЕР, соның ішінде:

513 364 132

177 921 742

249 649 594

140,3

Салықтық түсiмдер

388 531 749

154 006 198

175 459 345

113,9

Салықтық емес түсiмдер

4 414 417

456 025

5 797 190

12 есе

Негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер

6 177 089

1 512 326

5 066 255

3,3 есе

Трансферттер түсiмi

59 817 558

17 472 552

17 479 152

100,0

Бюджеттік кредиттерді өтеу

2

0

53 527

-

Қарыздар түсімі

17 746 262

9 879 069

9 879 069

100,0

Алматы қаласының бюджетіне 2018 жылғы 1 маусымға түсімдер 249 649 594 мың теңгені немесе жоспарланғаны 177 921 742 мың теңге кезінде 140,3% құрады.

Соңғы үш жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда қала бюджетіне түсу серпіні келесідей құралады:

2015 жылдың 1 маусымға — 236 109 346 мың теңге (+0,5%),

2016 жылдың 1 маусымға — 235 136 117 мың теңге (+0,6%),

2017 жылдың 1 маусымға — 280 622 775 мың теңге (-12,4%).

Кірістер 249 649 594 мың теңгеге немесе 140,3% орындалды, оның ішінде салықтық түсімдер 175 459 345 мың теңгені немесе 113,9% құрады, салықтық емес – 5 797 190 мың теңге немесе 12 есе, негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 5 066 255 мың теңге немесе 3,3 есе, трансферттер түсiмi – 17 749 152 мың теңге немесе 100,0%.

2018 жылғы 1 маусымға Алматы қаласының бюджетіне түскен түсімдер

мың теңге

Атауы

2018 жылға жоспар

1 маусымға жоспар

1 маусымға факті

Атқару %

ТҮСІМДЕР

513 364 132

177 921 742

249 649 594

140,3

Салықтық түсімдер

388 531 749

154 006 198

175 459 345

113,9

соның ішінде:

Жеке табыс салығы

199 843 464

83 728 743

96 749 221

188,3

Әлеуметтік салық

124 500 000

46 156 876

50 567 778

109,6

Мүлік салығы

39 519 026

15 624 233

17 793 048

112,2

Акциздер

10 771 402

3 707 821

3 670 823

98,6

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланудар түскен түсімдер

2 222 078

1 099 738

1 416 206

172,9

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

6 450 363

2 169 515

2 598 361

119,7

Мемлекеттік баж

4 770 000

1 334 048

1 848 670

138,6

Салықтық емес түсімдер

4 414 417

456 025

5 797 190

12 есе

соның ішінде:

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

876 600

355 250

392 715

106,5

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 812 706

0

2 740 179

-

Басқа салықтық емес түсімдер

1 560 000

25 000

2 414 866

22 есе

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

6 177 089

1 512 326

5 066 255

3,3 есе

соның ішінде:

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 768 216

1 161 726

3 815 413

3,2 есе

Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 408 873

350 600

1 250 841

3,5 есе

Трансферттер түсімдері

59 817 558

17 472 552

17 479 152

100,0

Бюджеттік кредиттерді өтеу

2

0

53 527

-

Қарыздар түсімі

17 746 262

9 879 068

9 879 068

100,0

соның ішінде:

Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар

9 867 193

2 000 000

2 000 000

100,0

Қарыз шарттары

7 879 069

7 879 069

7 879 069

100,0

Салықтық түсімдер 175 459 345 мың теңге жоспар кезінде
154 006 198 мың теңгені құрады (113,9%), немесе артығымен орындау 21 453 147 мың теңге.

Салықтық емес түсімдер бойынша 5 797 190 мың теңге жоспар кезінде 456 025 мың теңге немесе 12 есеге, артығымен орындау 5 341 165 мың теңге.

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулардан түскен түсімдер есебінен салықтық емес түсімдерді артығымен орындау — 2 740 179 мың теңге, басқа салықтық емес түсімдер – 2 414 866 мың теңге.

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша 5 066 255 мың теңге жоспар кезінде 1 512 326 мың теңге немесе 3,3 есеге, артығымен орындау 3 553 929 мың теңге.

Соңғы үш жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда негізгі капиталды сатудан қала бюджетіне түскен түсімдердің серпіні келесідей құралады:

2015 жылдың 1 маусымға — 7 411 033 мың теңге (-46,3%),

2016 жылдың 1 маусымға — 2 454 186 мың теңге (2,1 есе),

2017 жылдың 1 маусымға — 7 062 318 мың теңге (-39,4%).

Соңғы үш жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті және акциялар үлесті пакеттерін сатудан қала бюджетіне түскен түсімдердің серпіні келесідей құралады:

2015 жылдың 1 маусымға — 2 654 436 мың теңге (+437%),

2016 жылдың 1 маусымға — 191 038 мың теңге (20 есе),

2017 жылдың 1 маусымға — 270 879 мың теңге (14 есе).

Соңғы үш жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда жердi және материалдық емес активтердi сатудан қала бюджетіне түскен түсімдердің серпіні келесідей құралады:

2015 жылдың 1 маусымға — 1 335 214 мың теңге (-0,6%),

2016 жылдың 1 маусымға — 513 570 мың теңге (2,4 есе),

2017 жылдың 1 маусымға — 775 898 мың теңге (+61%).

Республикалық бюджеттен нысаналы трансферттердің түсуі
17 479 152 мың теңге немесе 100,0%.

Соңғы үш жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттерден қала бюджетіне түскен түсімдердің серпіні келесідей құралады:

2015 жылдың 1 маусымға — 55 427 452 мың теңге (31,7 есе),

2016 жылдың 1 маусымға — 61 510 491 мың теңге (35,1 есе),

2017 жылдың 1 маусымға — 39 398 698 мың теңге (22,5 есе).

2018 жылғы 1 маусымдағы Алматы қаласы бюджетінің шығыстарын атқару (функционалды топтар бөлігінде)

мың теңге

Атауы

2018 жылға жоспар

1 маусымдағы жоспар

1 маусымдағы факті

Атқару %

ШЫҒЫСТАР

513 364 131,5

177 921 741,5

176 582 900,4

99,2

ШЫҒЫНДАР

478 425 348,5

164 544 509,5

163 205 668,8

99,2

Жалпы сипаттағы көрсетілетін мемлекеттік қызметтер

7 292 829,6

1 715 539,8

1 671 052,2

97,4

Қорғаныс

2 975 543

561 022

492 730,4

87,8

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, соттық, қылмыстық атқару қызметі

16 881 866

4 851 896

4 840 879,1

99,8

Білім беру

104 385 196

44 070 086

43 881 092,2

99,6

Денсаулық сақтау

17 847 795

4 188 605

4 093 152,7

97,7

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету

18 641 903

6 754 823,4

6 714 653,4

99,4

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

95 148 653

22 297 239,9

21 850 501,6

98

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

22 354 548

7 583 023,9

7 550 882,1

99,6

Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану

6 064 258

2 832 326

2 832 326

100,0

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

16 680 581

2 945 296

2 889 660,6

98,1

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

4 106 296

945 299

943 141,4

99,8

Көлік және коммуникация

44 843 556

12 554 929

12 298 066,9

98

Басқа

10 745 202,4

5 251 600

5 154 707,9

98,2

Қарызға қызмет көрсету

27 643

10 403

10 401,9

100,0

Трансферттер

110 429 478,5

47 982 420,5

47 982 420,4

100,0

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

9 879 069

7 879 069

7 879 069

100

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

9 543 927

7 543 927

7 543 927

100

Басқа

335 142

335 142,0

335 142,0

100

ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІН САТЫП АЛУ

22 177 032

5 498 163

5 498 162,6

100,0

Көлік және коммуникация

10 226 372

3 603 129

3 603 129

100,0

Басқа

11 950 660

1 895 034

1 895 033,6

100,0

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ

2 882 682,0

0,0

0,0

0,0

Функционалды топтар бойынша шығыстарды атқару келесі: отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану, қарызға қызмет көрсету және трансферттер- 100,0 %, қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, соттық, қылмыстық атқару қызметі, өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі, әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету – 99,8, білім беру, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік – 99,6, әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру – 99,4, басқа– 98,2 %, ауыл, су, орман, балық шаруашылығы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары— 98,1 %, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, көлік және коммуникация — 98 %, денсаулық сақтау — 97,7 %, жалпы сипаттағы көрсетілетін мемлекеттік қызметтер—97,4 %, қорғаныс – 87,8%.

Соңғы үш жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 2018 жылдың
1 маусымдағы қала бюджетінің шығыстарын орындау серпіні келесідей құралады:

2015 жылдың 1 мамырға— 162 484 млн.теңге (99 %),

2016 жылдың 1 мамырға —155 311,5 млн.теңге (89,9 %),

2017 жылдың 1 мамырға —176 224,6 млн.теңге (90,8 %).

Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бөлігінде атқарылу:

мың теңге

Атауы

2018 жылға жоспар

1 маусымға жоспар

1 маусымға факті

Жылдық жоспарға%

ШЫҒЫСТАР

513 364 131,5

177 921 741,5

176 582 900,4

99,2

сонымен қатар:

Мәслихат аппараты

65 309

30 765

25 486,3

82,8

Алматы қаласы әкімінің аппараты

3 591 557

1 318 444

1 240 591,2

94,1

Алмалы ауданы әкімінің аппараты

5 660 125,3

1 850 301

1 849 436,9

100

Әуезов ауданы әкімінің аппараты

8 027 245

3 031 775

3 027 862,8

99,9

Бостандық ауданы әкімінің аппараты

9 286 329

2 620 367

2 620 067,1

100

Жетісу ауданы әкімінің аппараты

6 768 456

1 836 040

1 834 963,6

99,9

Медеу ауданы әкімінің аппараты

7 563 957,1

1 765 891

1 723 326,1

95,7

Түрксіб ауданы әкімінің аппараты

8 037 242

1 995 324

1 995 024,8

100

Алатау ауданы әкімінің аппараты

7 094 314,2

2 529 941

2 071 702,2

81,9

Наурызбай ауданы әкімінің аппараты

2 556 611

832 059,7

777 164,8

93,4

Мәдениет және архивтер басқармасы

7 270 204

2 858 506

2 851 970,3

99,8

Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

71 028 534

18 792 700

18 535 837,5

98,6

Ауыл шаруашылығы басқармасы

4 667 450

1 093 408

1 085 412,9

99,3

Жер қатынастары басқармасы

6 689 643

1 176 365

1 173 407,6

99,7

Ішкі істер департаменті

13 402 559

3 873 123

3 862 106,5

99,7

Денсаулық сақтау басқармасы

10 520 934

1 420 947

1 325 494,7

93,3

Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы

11 635 178

1 764 669

1 720 126,4

97,5

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

11 530 116

3 906 280

3 872 831,2

99,1

Қаржы басқармасы

114 843 243,9

48 098 350,5

48 097 497,8

100

Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

545 624

129 439

125 020,3

96,6

Бiлiм басқармасы

71 723 567

30 681 069

30 673 114,5

100

Ішкі саясат басқармасы

2 395 834

873 949

857 485,2

98,1

Тілдерді дамыту басқармасы

107 352

22 822

21 495

94,2

Сәулет және қала құрылысы басқармасы

3 830 791

840 114

838 728,7

99,8

Дін істері жөніндегі басқармасы

425 774

102 234

97 036

94,9

Энергетикажәнекоммуналдықшаруашылық басқармасы

33 767 791

19 036 916

18 923 422,5

99,4

Құрылысбасқармасы

62 869 372

14 309 191

14 308 924,7

100

Жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы

476 383

156 672,4

156 286,5

99,8

Тексеру комиссиясы

253 776

75 408,4

72 212,8

95,8

Дене шынықтыру және спорт басқармасы

11 037 470

4 460 095,5

4 460 029

100

Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясының басқармасы

5 497 417

2 088 016

2 087 475,7

100

Төтенше жағдайлар департаменті

1 317 118

1 596

1 595,6

100

Еңбек инспекциясы және көші-қон басқармасы

107 167

42 436

38 542,4

90,8

Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы

144 251

55 818

55 310,9

99,1

Жердің пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы

70 819

29 640

29 461,2

99,4

Кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық даму басқармасы

6 649 807

3 818 351

3 751 609,4

98,3

Туризм және сыртқы байланыстар басқармасы

1 904 811

402 718

394 839,5

98

1 маусымдағы атқару 176 582 900,4 мың теңге (РБ – 25 164 368,7 мың теңге, ЖБ – 171 418 531,7 мың теңге) жоспарында 177 921 741,5 мың тенге (РБ –25 351 621 мың теңге, ЖБ – 152 570 120,5 мың теңге) немесе 99,2% (РБ –999,2%, ЖБ –99,2%) құрады.

Атқарылмау 1 338 841,1 мың теңге сомасын құрады, (РБ –186 855,5 мың теңге, ЖБ – 1 151 985,6 мың теңге), оның ішінде үнем 336 126,9 мың теңге (РБ – 6 996,9 мың теңге, ЖБ – 329 130 мың теңге).

Атқарылмаудың ең көп сомасы келесі бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінде мынадай себептерден болды:

 Алатау ауданы әкімінің аппараты – 458 238,8 мың. теңге, аула аумақтардың күрделі жөндеу жұмыстары ағымдағы жылдың тамыз айының соңында аяқталады;
 Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы - 256 862,5 мың. теңге, үнемдеу сомасы;
 Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы – 113 493,5 мың. теңге, ЖСҚ әзірлеу бойынша ЖРК желілер құрылысы инженерлік желілерді қайта жайластыру және қайта жаңарту бойынша, қалған қаражатты мемлекеттік сараптаманы алған соң аударыға жоспарлап отыр.
«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымға орналасуға барлық мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметшілері арасындағы ішкі конкурс туралы хабарландыру
Бюджеттік бағдарламасын бекіту туралы " 2018-2020 жылдарға арналған жүктеу
2018-2020 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама жүктеу

«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымға орналасуға барлық мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметшілері арасындағы ішкі конкурс туралы хабарландыру

Барлық конкурсқа қатысушыларға қойылатын жалпы біліктілік талаптары:

«Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасудың кейбір мәселелері туралы Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2017 жылғы 21 ақпандағы № 40, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылы 27 наурызда № 14939 болып тіркелінген бұйрығына сәйкес.

D-O-2 санаты бойынша: жоғары білім;

Мынадай құзыреттердің бар болуы: бастамалық, адамдармен тіл табысуы, аналитикалық, ұйымдастырушылық, стратегиялық ойлау, көшбасшылық, әдептілік, сапаға бағдарлану, тұтынушыға бағдарлану, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік;

Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттік қызмет өтілі үш жылдан кем емес, оның ішінде мемлекеттік органның штат кестесінде көзделген келесі төменгі санаттағы лауазымдарда немесе А-4, B-4, C-3, C-O-4, C-R-1, D-4, D-O-3, Е-2, E-R-1 санаттарынан төмен емес лауазымдарда немесе Тізіліммен айқындалған "А" корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарында немесе саяси мемлекеттік лауазымдарда мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес;

2) осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда төрт жылдан кем емес, оның ішінде мемлекеттік органның штат кестесінде көзделген келесі төменгі санаттағы лауазымдарда немесе А-4, B-4, C-3, C-O-4, C-R-1, D-4, D-O-3, Е-2, E-R-1 санаттарынан төмен емес лауазымдарда немесе Тізіліммен айқындалған "А" корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарында немесе саяси мемлекеттік лауазымдарда мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес;

3) А-4, B-4, C-3, C-O-4, C-R-1, D-4, D-O-3, Е-2, E-R-1 санаттарынан төмен емес мемлекеттік әкімшілік лауазымдарда немесе Тізіліммен айқындалған "А" корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарында немесе саяси мемлекеттік лауазымдарда немесе Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаты мәртебесінде немесе тұрақты негізде қызмет ететін облыс, республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының депутаты мәртебесінде немесе халықаралық қызметкер мәртебесінде қызмет өтілі үш жылдан кем емес;

4) мемлекеттік қызмет өтілі төрт жылдан кем емес, оның ішінде орталық немесе облыстық деңгейдегі құқық қорғау немесе арнайы мемлекеттік органдарының басшылық лауазымдарында немесе Қарулы Күштер әскери басқару органдарының тактикалық деңгейінен төмен емес, жергілікті әскери басқару органдарының немесе әскери оқу орындарының басшылық лауазымдарында екі жылдан кем емес;

5) жоғары оқу орындарынан кейінгі білім бағдарламалары бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы білім беру ұйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдің жоғары оқу орындарында Республикалық комиссия бекітетін басым мамандықтар бойынша оқуды аяқтаған немесе ғылыми дәрежесі болған жағдайда мемлекеттік қызмет өтілі мемлекеттік органның штат кестесінде көзделген келесі төменгі санаттағы лауазымдарда немесе А-4, B-4, C-3, C-O-4, C-R-1, D-4, D-O-3, Е-2, E-R-1 санаттарынан төмен емес лауазымдарда немесе Тізіліммен айқындалған "А" корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарында немесе саяси мемлекеттік лауазымдарда бір жылдан кем емес;

Әкімшілік мемлекеттік қызметкердің лауазымдық еңбек ақысы:

Санаты

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты

min

max

D-O-2

163166.34

220681.59

«Алматы қаласы Қаржы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Алматы қаласы, Абылай хан даңғылы 97, құжаттарды қабылдау мекенжайы: Алматы қаласы, Абылай хан даңғылы 97, пошта мекенжайы: Алматы қ-сы, Абылай хан даңғылы, 97, индекс 050000, анықтама телефоны: 2612776, факс: 272-11-07, құжаттарды қабылдау үшін электрондық мекенжайы Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

1. Лауазым туралы мәлімет: Басшы орынбасары, D-O-2 санаты (1 бірлік)

Функционалды міндеттері: Коммуналдық мүлікті басқару және оны қорғау бойынша шараларды жүзеге асыру;Алматы қаласының коммуналдық меншігін басқару, соның ішінде акционерлік қоғамдарындағы мемлекеттік пакеттер мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктеріндегі мемлекеттік үлеске қатысты мәселелері бойынша, Алматы қаласы әкімдігінің саясатын жүргізуге, қалыптастыруға, әзірлеуге атсалысу;коммуналдық мүліктің жекешелендірілуін жүзеге асыру, оның ішінде жекешелендіру үдерісін ұйымдастыру үшін делдалды тарту, жекешелендіру нысанын бағалауды қамтамасыз ету, жекешелендіру нысанын сатып алу-сату шарттарын дайындау мен жасасуды және сатып алу-сату шарттары талаптарының сақталуын бақылауды жүзеге асыру;акционерлік қоғамның (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің) алған таза табысын бөлу туралы шешімнің уақтылы қабылдануын және акционерлік қоғамның (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің) мемлекетке тиесілі акцияларға (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлестеріне) арналған дивидендтерді (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің таза табысының бір бөлігін) жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күннен бастап он күн ішінде аудару;акционерлердің (қатысушылардың) жылдық жалпы жиналысын өткізу кезінде акционерлік қоғамның (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің) таза табысының бір бөліген жергілікті атқарушы органмен белгіленген мөлшерде дивидендтерді (табысты) төлеуге бағыттау үшін шаралар қабылдау; өз құзіреті шегінде коммуналдық мүлікті басқару саласында нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу; мемлекеттің қатысуымен коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың, акционерлік қоғамдардың және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жұмыс істеуі мен оларды басқару тиімділігінің мониторингін ұйымдастыру және жүргізу; мемлекеттің қатысуымен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер мен акционерлік қоғамдардың, коммуналдық мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есептілік саласын үйлестіру;жергілікті атқарушы органның атынан мемлекеттің акционерлік қоғамды (жауапкершілігі шектекулі серіктестікті) басқаруға акционер (қатысушы) ретінде қатысу құқықтарын жүзеге асыру; акционерлік қоғамдардың (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің) акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысына акционерлік қоғамның (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің) директорлар кеңесіне (байқау кеңесіне) тағайындау үшін кандидатура ұсыну және жалғыз акционері (қатысушысы) мемлекет болып табылатын акционерлік қоғамдардың (жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің) директорлар кеңесін (байқау кеңестерін) жергілікті атқарушы органдарымен келісу арқылы қалыптастыру; коммуналдық меншікті жекешелендіру бойынша сауда-саттықтың өткізілуін хабарлау үшін мерзімді баспа басылымының ұйғарымы бойынша Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына сәйкес конкурс өткізу; Алматы қаласының коммуналдық мүлкіне түскен иесіз мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау, одан әрі пайдалану және сату жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруды қамтамасыз ету; мемлекеттік-жеке меншік әріптестік жобаларын, сонымен қатар концессиялық жобаларды анықтау және іске асыруға дайындау және (немесе) сүйемелдеу; акционерлік қоғамдардың және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, сондай-ақ коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың құрылтайшысы болуды;акционерлік қоғамдардың орналастырылатын акцияларына төлем жасауды және Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес ақша енгізу жолымен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық капиталына салымды, сондай-ақ коммуналдық мүлікті, оның ішінде акцияларды, қатысу үлестерін енгізуді жүзеге асыру. Азаматтар мен ұйымдардан түскен өтініштерді қарау.«Алматы қаласы Қаржы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің құзыретіне жататын мәселелер бойынша Алматы қаласы әкімінің қаулылары, шешімдері және өкімдерінің орындалуына бақылау жүргізу;Жетекшілік ететін бөлім қызметшілерінің өндірістік және еңбек тәртібін сақтауына бақылау жүргізу. Басшылық анықтаған басқа да өкілеттігін жүзеге асыру. Басқарманың ішкі тәртіп ережелерін және жұмыс режимін, еңбек ережелерін, қауіпсіздік техникаларын және өртке қарсы қорғануларды сақтау.

Конкурс қатысушыларына қойылатын талаптар: Жоғары білім: заң (халықаралық құқық және/немесе кеден ісі және/немесе заң); әлеуметтік ғылымдары, экономика және бизнес (менеджмент және/немесе қаржы және/немесе мемлекеттік және жергілікті басқару және/немесе есеп және аудит және/немесе экономика және/немесе маркетинг)

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар:

1) тиісті нысандағы өтініш (қоса беріліп отыр);

2) персоналды басқару қызметімен құжаттарды тапсыру күніне дейін күнтізбелік 30 күн ішінде расталған қызметтік тізім.

Құжаттарды қабылдау мерзімі 3 жұмыс күннің ішінде конкурс өткізу туралы хабарландырудың соңғы жарияланғаннан кейін келесі жұмыс күнінен бастап жоғарыда көрсетілген мекен жай бойынша Басқармаға тапсырылуы тиіс.

Құжаттардың толық емес пакетін несе дәйексіз мәлеметтерді ұсыну конкурс комиссиясының оларды қараудан бас тартуы үшін негіз болып табылады.

Азаматар біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне және беделіне қатысты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар берілуі туралы құжаттардың көшірмелері, мінездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар және өзгеде олардың кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын мәлеметтер) қосымша ақпараттарды бере алады.

Ішкі конкурсқа қатысатын және әңгімелесуге жіберілген кандидаттар оны кандидаттарды әңгімелесу жіберу туралы хабардар ету күнінен бастап үш жұмыс күн ішінде Алматы қаласы Қаржы басқармасында өтеді.

Ішкі конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар Басқармаға құжаттарын қолма-қол тәртіпте, почта арқылы не хабарландыруда көрсетілген электрондық почта мекенжайына электронды түрде не «Е-gov» электронды Үкімет порталы арқылы құжаттарды қабылдау мерзімінде тапсырады.

Құжаттар электронды түрде Басқарманың электрондық почтасы не "Е-gov" электрондық үкімет порталы немесе "Е-қызмет" интегралды ақпараттық жүйесі арқылы берілген жағдайда олардың түпнұсқасы әңгімелесу басталғанға дейін екі сағаттан кешіктірілмей беріледі.

Оларды бермеген жағдайда тұлға конкурс комиссиясымен әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Конкурстық комиссия жұмысының айқындылығы мен әділдігін қамтамасыз ету үшін отырысқа байқаушылардың қатысуына жол беріледі.

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретінде Қазақстан Республикасы Парламентінің және барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының, Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте аккредиттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), коммерциялық ұйымдардың және саяси партиялардың өкілдері, мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органның қызметкерлері қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отырысына қатысу үшін тұлға әңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей персоналды басқару қызметінде (кадр қызметінде) тіркеледі. Тіркелу үшін тұлғалар персоналды басқару қызметіне (кадр қызметіне) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін немесе электрондық көшірмесін, көрсетілген ұйымдарға тиесілілігін растайтын құжаттардың көшірмелерін немесе электрондық көшірмелерін ұсынады.

Конкурсқа қатысушылар мен кандидаттар уәкілетті органға немесе оның аумақтық бөлімшесіне, не ҚР заңнамасына сәйкес сот тәртібінде конкурс комиссиясының шешіміне шағымдана алады.

Конкурсқа қатысушылар мен кандидаттар, конкурс комиссиясының тарапынан жасалған заңсыз фактілерін анықтаған жағдайда Алматы қаласы, Сейфуллин даңғылы, 555 мекен жайында орналасқан Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаментіне 254-90-26, 254-90-20 байланыс телефондары немесе ҚР заңнамасына сәйкес сот тәртібінде конкурс комиссиясының шешіміне шағымдануға құқылы.

Өтініш қосымшасы (қосымша 2) бірге берілген

«Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасуға конкурс өткізу қағидаларына 2-қосымша __________________(мемлекеттік орган)

Өтініш

Мені______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасу конкурсына қатысуға жіберуіңізді сұраймын. Мемлекеттік әкімшілік лауазымдарға орналасуға конкурс өткізу және конкурс комиссиясын қалыптастыру қағидаларының негізгі талаптарымен таныстым, олармен келісемін және орындауға міндеттеме аламын.

Ұсынылып отырған құжаттарымның дәйектілігіне жауап беремін.

Қоса берілген құжаттар:_____________Мекен жайы және байланыс телефоны________________қолы _____________(Т.А.Ә. (болған жағдайда) «___»_______________ 20 __ ж.

{/spoiler}
2017 жылға 1 сәуірге Алматы қаласы бюджетінің атқарылуы
2017 жылға 1 сәуірге Алматы қаласы бюджетінің атқарылуы жүктеу


2017 жылға бюджеттің атқарылу туралы есеп жүктеу
2017ж Бюджеттің атқарылуы
2017 жылға бюджеттің атқарылу туралы есеп жүктеу
01.04.17 бюджетті атқарылу туралы есеп жүктеу
01.07.2017 ж. бюджеттің атқарылуы туралы есеп жүктеу
01.09.2017 ж. бюджеттің атқарылуы туралы есеп жүктеу2016ж Бюджеттің атқарылуы
Алматы қаласы бюджетінің 2016 жылғы орындалуы туралы есеп