Алматы қаласы Қаржы басқармасының негізгі функциялары:

  1. Бюджеттік ақшаның басқарылуын жүзеге асыру;
  2. Алматы қаласы бюджетінің орындалуы бойынша жұмыстарды ұйымдастыру;
  3. Алматы қаласының коммуналдық меншігін басқару;
  4. Алматы қаласының әлеуметтік-экономикалық тұрақты дамуын қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік және дербес серіктестердің өзара тиімді әрекеттесуі үшін жағдай жасау;
  5. Алматы қаласы әкімімен анықталған тауар, жұмыс, қызмет немесе бюджеттік бағдарлама бойынша біріңғай мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және орындау;